EG wil Oosteuropese staalexport beperken

BRUSSEL, 18 FEBR. Oost-Europese staalfabrikanten moeten de komende drie jaar hun export en prijsstelling beperken om herstructurering van de Europese staalindustrie niet te verhinderen. Tegelijk zal de Europese Commissie “zeer strikt controleren” dat EG-lidstaten hun nationale staalindustriën niet subsidiëren.

De Europese Commissie heeft dit gisteren in Brussel laten weten.

Zij zal niet zelf de herstructurering van de staalindustrie ter hand nemen. Wel is Brussel bereid bij te dragen aan de sociale kosten van de vermindering van de naar schatting 50.000 arbeidsplaatsen in de Europese staalsector.

Gisteren maakten de Europese commissarissen Van Miert (mededinging) en Bangemann (industrie) duidelijk dat die steun er pas komt als er met de staalsector voor oktober bindende afspraken gemaakt kunnen worden over verdergaande inkrimpingen. Er is daarmee een bedrag van 240 miljoen Ecu gemoeid, waar de lidstaten nog eens eenzelfde bedrag naast zouden moeten leggen. Volgende week vraagt de Commissie goedkeuring aan de Europese Raad van ministers voor deze aanpak.

De Commissie zal de komende maanden volgens Bangemann “concrete afspraken inzamelen” in de lidstaten over een structurele reductie van de capaciteit met 30 miljoen ton ruw staal en 20 miljoen ton gewalst staal. De industrie had bij een eerdere staalronde de EG-bemiddelaar Fernand Braun laten weten de produktie met 25,8 miljoen ton ruw staal en 17,9 ton gewalst staal te zullen beperken. Braun zal nu een tweede "staalronde' houden die eind september moet zijn voltooid.

Bangemann noemde de crisis in de staalindustrie zeer ernstig. “Geen enkel staalbedrijf in Europa verdient op dit moment z'n kosten terug.” Hij meent dat binnen drie jaar de sector geherstructureerd kan zijn, “maar dat kan niet zonder medewerking van Oost-Europa.” Bangemann zei dat deze landen “groeiende toegang tot de Europese markt zullen behouden. Maar zij moeten zich beperken in prijzen en hoeveelheden.”

De commissaris onderstreepte dat de EG de zogeheten "Europa-akkoorden' met Oost-Europa op de letter zal uitvoeren. Maar Bangemann wees er ook op dat die akkoorden de mogelijkheid inhouden anti-dumping maatregelen te treffen. Brussel wil de komende maanden met Oost-Europa onderhandelen over een beperking in de uitvoer van bepaalde Oosteuropese staalprodukten. Hij verwacht geen negatief effect van de Europese houding op de relatie met de VS, die op staalgebied tamelijk gespannen is. “Ik wou dat de Amerikanen ons zo behandelden als wij oost-Europa”, aldus Bangemann.

De Commissie heeft al vorig jaar laten weten bij de sanering van deze staalindustrie geen leidende rol te willen spelen. In de jaren tachtig heeft Brussel onder leiding van commissaris Davignon geprobeerd om de sanering centraal te leiden door produktiebeperkingen op te leggen. Van Miert gaf gisteren echter toe dat die aanpak niet heeft gewerkt. Hij zei dat de Commissie de komende jaren alleen “richtsnoeren” zal geven voor de staalproduktie, die als “oriëntatie” kunnen dienen voor de industrie.

De Commissie wil deze keer artikel 58 van het verdrag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal dat bij een “manifeste crisis” ingrijpen door Brussel mogelijk maakt, ongebruikt laten. Van Miert zei vastbesloten te zijn een “hernationalisering” van de staalindustrie te voorkomen. “Er zijn al lidstaten die steun aanbieden”, zo zei hij. De oorzaak van de staalcrisis is gelegen in het wegvallen van de Amerikaanse importmarkt voor Europees staal, de algemene economische recessie, de groeiende concurrentie door import van Oost-Europees staal en de structurele overcapaciteit.

    • Folkert Jensma