EG-raad na juli niet meer live op de tv

BRUSSEL, 18 FEBR. Met televisie-uitzendingen van EG-ministerraden zal het snel zijn gedaan. Gisteren maakte de Belgische premier Dehaene duidelijk dat hij geen enkele belangstelling heeft voor deze vorm van openheid. In juli neemt België het voorzitterschap van de EG-raden over van Denemarken.

Waar de Denen van tv-uitzendingen een symbool van de "nieuwe transparantie' van de EG-besluitvorming hebben gemaakt, overheerst bij de Belgen de weerzin. Dehaene herhaalde gisteren het Belgische standpunt dat live-tv-uitzendingen de besluitvorming nodeloos vertragen. “Belgische ministerraden zijn ook niet openbaar”, zo zei Dehaene. In de EG “zal het die kant ook opgaan”, zo beloofde hij.

Bij de drie EG-raden die op Deens verzoek gedeeltelijk zijn uitgezonden hebben Belgische ministers steeds een deel van hun spreektijd besteed aan het toelichten van de negatieve effecten van deze vorm van openheid. Het zou de mogelijkheid om in de kostbare, want beperkte vergadertijd compromissen te sluiten sterk beperken. Het zou van ministerraden gedeeltelijk symbolische bijeenkomsten maken, waar ministers niet elkaar maar de tv-kijkers thuis zouden toespreken. Voor Denemarken zijn de tv-uitzendingen echter het duidelijkste bewijs voor het nieuwe beleid van de EG om de burger meer te betrekken bij de besluiten.