Duitsland en de VS vormen twee gezamenlijke legerkorpsen

BONN, 18 FEBR. Duitsland en de VS gaan in de Bondsrepubliek twee gemeenschappelijke legerkorpsen opzetten. Op papier moeten deze korpsen al over twee maanden bestaan. Zij zullen begin april met enig militair ceremonieel worden geïnstalleerd. Hun operationele integratie zal echter alleen in tijden van crisis geschieden. Dit heeft de Duitse minister van defensie, Volker Rühe (CDU), gisteren in Washington afgesproken met zijn Amerikaanse collega, Les Aspin.

De plannen, die ambtelijk diplomatiek al waren voorbereid, houden in dat de eerste Amerikaanse tankdivisie, gelegerd in Bad Kreuznach, onder het commando wordt gesteld van het tweede Duitse legerkorps in Ulm. Omgekeerd neemt het Amerikaanse vijfde korps te Frankfurt, de vijfde Duitse tankdivisie (te Dietz) in tijden van spanning onder zijn commando. In april zullen over en weer beperkte hoeveelheden Duitse en Amerikaanse officieren bij de gedachte commandostaven worden geplaatst. Duitsland heeft al (verdergaande) plannen voor bilaterale legerkorpsen met Frankrijk en met Nederland.

De omvang van de beide Duits-Amerikaanse korpsen staat nog niet vast. Die zal mede afhangen van het aantal Amerikaanse soldaten dat in Duitsland blijft, in de planning wordt voorlopig uitgegaan van korpsen van 40.000 man. Rühe heeft gisteren in Washington gewaarschuwd voor de sterke Amerikaanse troepenbeperkingen in Europa.

Hij noemde de Amerikaanse militaire presentie “een onmisbaar element van de Europese veiligheidscultuur”. Duitsland blijft zijn verplichtingen in de NAVO vervullen, over verdere verkleining van de Bundeswehr dan tot de voorgenomen 370.000 man in 1995 (van ruim 500.000 nu) is nog niet beslist. Rühe zou ook geen beperking tot beneden 300.000 man aanvaarden, zo heeft hij zijn Amerikaanse collega verzekerd.