Defensie-cursus voor Oost-Europa

DEN HAAG, 18 FEBR. Vierentwintig Oosteuropese officieren krijgen in Nederland gedurende twaalf weken een cursus op het gebied van vrede en veiligheid.

Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van defensie in Den Haag, die de cursus ook betaalt. Het is de eerste keer dat Defensie Oosteuropese officieren zo'n cursus geeft. De cursus moet Poolse, Hongaarse, Tjechische en Slowaakse officieren inzicht geven in de Nederlandse opvattingen over vrede en veiligheid, de defensiepolitiek en de plaats van de krijgsmacht in een democratische samenleving.