De Vries: looneisen vakbonden zijn absurd

HEILOO, 18 FEBR. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vindt het “absurd” dat de vakbonden in het lopende CAO-overleg nog looneisen stellen. Hij zei dit gisteren op een CDA-bijeenkomst in Heiloo.

De Vries zei dat het “iets absurds” en ook “zeer riskants” heeft, dat bijvoorbeeld de vakbonden in de metaalindustrie nog loonsverhogingen eisen, terwijl bedrijven in dezelfde sector als DAF en Fokker in problemen zitten en geen hogere kosten meer kunnen lijden.

Werkgevers en werknemers reageerden vanmorgen met gemengde gevoelens op de uitlatingen van de minister. De metaalwerkgevers (FME) waarschuwden dat de minister ten onrechte de indruk wekt dat alleen grote bedrijven in de moeilijkheden zitten en dat alles van de lonen afhangt. “Het is onzin om te suggereren, dat alle problemen voorbij zijn als we op de nullijn gaan zitten”, aldus de FME-woordvoerder. De Industrie- en voedingsbond CNV kwalificeerde de opmerkingen van de minister als “heilloos”. “Ons concrete aanbod tot een extra beheerste loonontwikkeling werd door dezelfde minister vorig najaar volledig genegeerd”, aldus de woordvoerder van de bond.

Minister De Vries zei ook er van geschrokken te zijn hoe weinig de onderhandelaars zich in het CAO-overleg aantrekken van de centrale afspraken die vorig jaar november tussen werkgevers en werknemers zijn gemaakt.

In het vanmorgen hervatte CAO-overleg in de metaalindustrie en in de schoonmaakbranche is het voornaamste twistpunt, collectieve compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen, zijdelings ter sprake geweest. In de metaalindustrie waren de cijfers nog niet compleet, en in de schoonmaakbranche is afgesproken dat werkgevers en werknemers eventuele WAO-reparatie afzonderlijk zullen onderzoeken. De werkgevers zegden daarbij toe collectieve varianten niet op voorhand uit te sluiten.