CAO-overleg in de schoonmaaksector struikelt over WAO

NIEUWEGEIN, 18 FEBR. De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 150.000 werknemers in de schoonmaaksector zijn vanochtend opgeschort. De werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden konden het niet eens worden over een manier om de kabinetsingrepen in de WAO-uitkeringen te herstellen.

Het OSB wees vanochtend het voorstel van de vakbonden om een gezamenlijk onderzoek naar de WAO-problematiek te doen, van de hand. “We vrezen dat we dan op voorhand een toezegging doen dat we de problemen samen willen regelen”, aldus OSB-voorzitter N. Davelaar. Het gevolg is nu dat zowel de werkgevers als de vakbonden een eigen onderzoek beginnen naar de mogelijkheden om de WAO-uitkeringen aan te vullen.

De vakbonden willen deze uitkeringen aanvullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Nadat het overleg vanochtend vastliep, hebben de bonden het bedrijfspensioenfonds direct opdracht gegeven de financiële mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De uitkomsten van beide studies worden over twee weken besproken.

De werkgevers sluiten op voorhand geen enkele oplossing uit. “Zowel collectieve als bedrijfsgebonden oplossingen zijn bespreekbaar”, aldus Davelaar. Ook eist het OSB niet - zoals de werkgevers in de bouwnijverheid wèl doen - dat de vakbonden hun overige eisen intrekken als over de aanvulling van de WAO-uitkeringen overeenstemming wordt bereikt.

De vakbonden zeiden wel enig begrip voor het standpunt van het OSB te kunnen opbrengen. De opdrachtgevers in de schoonmaakbranche zijn immers de grote ondernemingen, die op hun beurt weer onder de centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW vallen. “De werkgevers in de schoonmaakbranche kunnen moeilijk als eerste het werkgeversfront doorbreken. Dan weigeren de opdrachtgevers uit bijvoorbeeld de metaalindustrie en bouwnijverheid de prijsverhoging te betalen die voortkomt uit de reparatie van de WAO. Maar als deze ondernemers het eerst door de bocht gaan, kunnen de werkgevers in de schoonmaak naar hen verwijzen”, meent onderhandelaar A. Evers van de Industrie- en Voedingsbond CNV. Hij wijst er ook op dat in de bedrijven het schoonmaken vaak de sluitpost van de begroting vormt. “Dan zegt de chef gerust: "Stofzuig de kamers maar minder'.”

Onderhandelaar B. Roodhuizen van de Industriebond FNV verwijt vooral het VNO en de NCW een blokkade op te richten als het erom gaat de kabinetsingrepen in de WAO-uitkeringen te herstellen. “De afgekondigde adempauze leidt voornamelijk tot ademnood en levert in de CAO-onderhandelingen alleen maar verstikking op.”