Britse banken liggen dwars bij redding DAF

DEN HAAG/ROTTERDAM, 18 FEBR. Britse banken liggen volgens het Tweede Kamerlid H. Vos (PvdA) op dit moment dwars bij de pogingen het kernbedrijf van DAF overeind te houden.

“Zij willen de laatste gulden uit het bedrijf slepen”, zegt Vos, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor economische zaken.

Cruciaal bij de onderhandelingen tussen de banken is de waardering van de activa die het nieuwe DAF uit de boedel wil overnemen. “Deze waardering is bij een "going-concern' hoger en zullen dus de Britten op het laatste moment eieren voor hun geld kiezen”, verwacht Vos. “Ik denk dat het heel moeilijk wordt”, zegt het PvdA-Kamerlid over de kansen van het slagen van het reddingsplan. “Het wordt nog hard werken tot eind volgende week.”

Het oude bankenconsortium van DAF heeft tal van zekerheden bedongen voor verleende kredieten. Met het oog op die zekerheden is een zo hoog mogelijke prijs voor de over te dragen onderpanden een belang van alle bij DAF betrokken banken. Consortiumleider ABN Amro slaagde er deze week niet de Britten en de overige buitenlandse banken uit te kopen. De Nederlandse banken wilden de financiering van "DAF-twee' liever onderling regelen. Maar de uitkoopsom van met name de drie Britse banken Lloyds, Barclay's en National Westminster, die samen circa 200 miljoen gulden van DAF te vorderen hebben, bleek niet haalbaar. ABN Amro, ING en Rabo hadden dan niet alleen de Britten het volle pond moeten geven, ze moesten daarna meteen het nieuwe DAF van 100 miljoen aan aandelenkapitaal voorzien plus nog eens zorgen voor omstreeks een miljard gulden aan nieuw krediet.

De redding van DAF ligt nu weer geheel in de handen van het bankenconsortium. De bewindvoerders praten op dit moment met de banken en eind volgende week moet het bedrijf er staan, zegt de woordvoerder van minister Andriessen (economische zaken). De woordvoerder ontkent dat de minister een ultimatum gesteld. “Andriessen heeft dat niet gedaan, de tijd stelt een ultimatum.”

Op 26 februari, volgende week donderdag, is het boedelkrediet voor het in surséance verkerende DAF op. Een verlenging van dat krediet behoort volgens ingewijden niet tot de mogelijkheden. Indien er dan geen akkoord over de financiering ligt, draaien de banken de kraan gelddicht en rest de bewindvoerders slechts een faillissementsaanvraag voor DAF.

Vakbondsbestuurders en de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van DAF deden gisteren na een gesprek met minister Andriessen een dringend beroep op de banken om nu hun “maatschappelijke verantwoordelijkheid” te nemen.

Voor het nieuwe DAF is circa 450 miljoen gulden nodig aan risicodragend vermogen. Minister Andriessen wil ongeveer 200 miljoen gulden beschikbaar stellen en de Vlaamse regering is bereid 55 miljoen gulden aan aandelenkapitaal op te brengen, maar daarnaast ook nog 20 miljoen gulden op een andere manier. De twee overheden krijgen zodoende ruim de helft van het nieuwe aandelenkapitaal. De rest van het benodigde kapitaal moet komen van banken en andere beleggers.