Brinkman neemt afstand van Alders over veehouders

DEN HAAG, 18 FEBR. CDA-fractieleider Brinkman wil veehouders die geen of een ontoereikende hinderwetvergunning hebben vergaand tegemoetkomen. Dat bleek gisteren op een CDA-bijeenkomst in Heiloo.

Brinkman distantieert zich daarmee van de hoofdlijnen van een concept-noodwet van minister Alders (milieu).

Alders wil dat de betrokken veehouders een hinderwetvergunning krijgen die gebaseerd is op de omvang van hun veestapel in 1981. Toen werd de Hinderwet uitgebreid met de bepaling dat bij het verlenen van vergunningen rekening moest worden gehouden met “mogelijke aantasting van ecologisch waardevolle objecten”, bijvoorbeeld door de uitstoot van ammoniak. Als de gemeente waarin het bedrijf is gevestigd een plan heeft om de verzuring terug te dringen, mag ook van een later jaar worden uitgegaan.

Brinkman vroeg zich gisteravond af of terugwerkende kracht tot 1981 wel redelijk is. “Ik zou zeggen dat je de regeling pas mag doen ingaan vanaf het moment dat de boeren redelijkerwijs wisten waar ze zich aan hadden te houden, en dat was 1986. We moeten in Nederland uiteraard optreden tegen overtredingen van de milieunormen, maar we moeten weg van het beeld dat er in de sectoren zelf maar met de pet naar wordt gegooid. We moeten duidelijke, maar ook eerlijke normen hebben en ze moeten uitvoerbaar zijn.”

Een soortgelijk pleidooi is te horen bij de Landbouworganisaties, die ook 1986 als peiljaar willen. Minister Bukman (landbouw) heeft eerder te kennen gegeven dat hij in de richting van 1986 als peiljaar werkt. Alders zou zijn plannen aan het eind van de middag met hem bespreken. Het ministerie van VROM wijst er op dat de concept-noodwet nog aan diverse partijen voor advies moet worden voorgelegd. Er kunnen dus nog veranderingen in worden aangebracht, aldus de woordvoerder. Aanleiding voor de noodwet is een uitspraak van de Raad van State, die in januari een hinderwetvergunning vernietigde van twee veehouders in Ambt-Delden. Volgens de Raad van State had de gemeente de vergunning niet mogen verlenen, omdat de omgeving al te veel verzuurd was. Sindsdien vrezen veel boeren voor het voortbestaan van hun bedrijf.