Bonn akkoord met reorganisatie spoor

BONN, 18 FEBR. De Duitse regering is gisteren akkoord gegaan met plannen voor een uitgebreide reorganisatie van de Duitse spoorwegen. De reorganisatie moet over tien jaar leiden tot privatisering van de verlieslijdende Bundesbahn.

De Westduitse Bundesbahn en de Oostduitse Reichsbahn zullen worden samengevoegd tot één onderneming, die eigendom blijft van de overheid maar vanaf 1 januari 1994 commercieel zal worden geëxploiteerd.

Binnen een tijdsbestek van drie jaar moeten de spoorwegen worden verdeeld in drie onafhankelijke ondernemingen: een voor het onderhoud, een voor het reizigersvervoer en een voor vrachtvervoer.

Het uiteindelijke doel van de reorganisatie is privatisering van de spoorwegen. Het parlement moet nog akkoord gaan met de plannen. Een besluit over de vraag of de spoowegen werkelijk zullen worden geprivatiseerd zal echter pas over enkele jaren worden genomen.

De twee spoorwegmaatschappijen hebben samen een schuld van 70 miljard mark (ongeveer 78 miljard gulden). Van het totale aantal van 380.000 werknemers zal een nog onbekend aantal moeten afvloeien. Minister Krause (transport) zegde toe dat de regering zal trachten om dit langs natuurlijke weg te laten verlopen. Krause zei te hopen dat het aantal treinreizigers en het vrachtvervoer per spoor binnen twintig jaar zal verdubbelen om zodoende de druk op de autowegen te verminderen. Tijdens een persconferentie zei Krause te verwachten dat de reorganisatie van de spoorwegen “een beslissende bijdrage” zal leveren aan het ontlasten van de “catastrofale verkeersomstandigheden”. (Reuter)