Bezuinigingen en hogere belastingen; Actie Clinton tegen begrotingstekort

WASHINGTON, 18 FEBR. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft gisteren flinke bezuinigingen en belastingverhogingen voorgesteld om het begrotingstekort met 140 miljard dollar terug te dringen tot 206,5 miljard in l997. Hij deed dit tijdens de jaarlijkse openingstoespraak voor het Congres, de zogeheten State of the Union.

Het snoeipakket bedraagt 246 miljard dollar en de extra belastingen moeten binnen vier jaar 253 miljard dollar opbrengen. Daarnaast heeft Clinton 160 miljard uitgetrokken voor nieuwe uitgaven aan sociale programma's, banenplannen, infrastructuur en voor de hervorming van de ziektekostenverzekering. “Als we nu niet handelen, dan zullen we dit land over tien jaar niet meer herkennen”, zei hij.

Clinton onderstreepte dat hij dit jaar nog het stelsel van ziektekostenverzekering wil veranderen. “Alle pogingen om de economie te versterken zullen mislukken.... Laat me dit nog eens zeggen, ik ben hier zo sterk van overtuigd - al onze pogingen om de economie vlot te trekken zullen mislukken, tenzij we ook dit jaar, niet volgend jaar, niet over vijf jaar, maar dit jaar flinke stappen nemen om ons stelsel van volksgezondheid te hervormen.”

De president stelde vast dat Amerika bij ongewijzigd beleid in het jaar 2000 20 procent van zijn nationale inkomen zou uitgeven aan volksgezondheid, tegen nu 14 procent. De helft van de groei van het begrotingstekort is te wijten aan de toegenomen kosten van de volksgezondheid. Voorlopig gaat de president bezuinigen op tarieven van dokters en ziekenhuizen voor Medicare, het ziekenfonds voor bejaarden en bepaalde groepen gehandicapten. De echtgenote van de president, Hillary Rodham Clinton, bestiert een nationale commissie voor hervorming van de gezondheidszorg.

“Grote belastingverhogingen laten de economie alleen maar ontsporen”, waarschuwde de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Robert Michel namens zijn partij in zijn reactie. “Als u een Democraat hoort oproepen voor belastingen, vraag dan niet voor wie de belastingen omhoog gaan - voor u!”

Het Congres moet de voorstellen nog in een wet bekrachtigen; het is geheel vrij een andere begroting aan te nemen.

Clinton heeft een bezuiniging van 76 miljard dollar voorgesteld op defensie. Dat betekent dat er 1,4 miljoen Amerikanen onder de wapenen blijven in plaats van de 1,6 miljoen die zijn voorganger, Bush, op het oog had. Het is ook een grotere bezuiniging dan Clinton tijdens de verkiezingscampagne had voorgesteld.

De president zei dat vooral de rijksten de lasten zullen moeten dragen. “Amerikanen uit de middenklasse moeten weten: u bent niet meer alleen; u staat niet vooraan; en u hoeft niet langer meer te betalen om minder te krijgen.” Van de Amerikaanse gezinnen zal 98 procent geen verhoging van hun inkomstenbelasting opgelegd krijgen. Alleen de rijkste twee procent zal hun belasting zien stijgen. Mensen met een inkomen beneden de 30.000 dollar worden gecompenseerd voor hun extra uitgaven als gevolg van de energiebelasting met voedselbonnen en verlaging van de inkomstenbelasting.

Clinton wil het verder voor studenten mogelijk maken hun studielening af te betalen door een aantal jaren sociale dienstplicht te vervullen als ziekenverzorger of politieagent. Morgen zwermen Clinton en zijn ministers over het hele land uit om het economische plan in een campagne aan de bevolking uiteen te zetten.

    • Maarten Huygen