Archief Marinetti bij Getty

AMSTERDAM, 18 FEBR. Het Getty Center for the History of Art and the Humanities heeft onlangs een groot deel van het persoonlijke archief verworven van F.T. Marinetti, stichter van de Italiaanse beweging van het futurisme, en van zijn vrouw Benedetta. Het archief beslaat de hele publieke loopbaan van Marinetti als dichter, kunstenaar en polemist vanaf zijn beginjaren als redacteur van het tijdschrift La Poesia tot en met zijn jaren als futurist en zijn dood in 1944.

Het archief bevat ruim 120 manuscripten van essay's, manifesten, gedichten en lezingen, evenals persoonlijke documenten, ongepubliceerde correspondentie en twintigduizend dia's van Marinetti's plakboeken uit de jaren 1904-1944 en foto's van vernietigde futuristische kunstwerken.

Van bijzonder belang is het archiefmateriaal dat een beeld geeft van het leven van Benedetta Marinetti, een prominente figuur onder de futuristen en schrijfster over vrouwenvraagstukken. Het archief bevat ruim dertig manuscripten, correspondentie tussen haar en museumdirecteuren, conservatoren en verzamelaars, en een plakboek van de periode 1924-1942.