Zwangerschap op werk geregeld

DEN HAAG, 12 FEBR. Een zwangere werkneemster moet haar eigen werk kunnen blijven doen, zonder dat dit gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van haar of het ongeboren kind.

Dat staat in een ontwerp-besluit dat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vandaag heeft bekendgemaakt en waarmee uitvoering wordt gegeven aan een Europese richtlijn. De bescherming geldt ook voor een eventuele periode van borstvoeding. Werkgevers moeten desnoods de werkplek anders inrichten, of de produktie- en werkmethode aanpassen. Ander werk is ook denkbaar en in het uiterste geval vrijstelling van arbeid.