Winst LCI in 1992 licht gedaald

De winst van het automatiserings- concern LCI is in 1992 gedaald tot 3,3 miljoen.

In 1991 was de winst 3,8 miljoen gulden. De omzet verminderde van 122 miljoen tot 104 miljoen gulden, voornamelijk doordat de Bossche onderneming heeft besloten zich te concentreren op de kernactiviteiten laserprinters en interfaces (verbindingssystemen tussen computers) en minder nadruk te leggen op personal computers, waarop de marges aanzienlijk geringer zijn.

Met het oog op deze herstructurering zijn vorig jaar voorzieningen getroffen van 3 miljoen gulden.