Winst ACF sterker gestegen dan verwacht

Vooruitlopend op de definitieve cijfers over 1992 meldt ACF Holding dat de resultaten in de tweede helft van dat jaar zich gunstiger hebben ontwikkeld dan verwacht. Het bedrijfsresultaat komt uit op 30 miljoen gulden (16 miljoen in 1991) en de netto winst op 26 miljoen (23,8 miljoen).