Toenemende druk op Unita om vredesoverleg te hervatten

LUANDA, 17 FEBR. De Angolese oppositiebeweging UNITA wordt van verschillende kanten steeds meer onder druk gezet om met de regering om de tafel te gaan zitten voor besprekingen over een wapenstilstand, die een einde moet maken aan de bloedige strijd die het land de laatste weken teistert. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat UNITA voor deze pressie zal zwichten.

Intussen gaat de slag om de tweede stad van het land, Huambo, onverminderd voort. De jongste schatting van het aantal doden, afkomstig van de Angolese regering, bedraagt 10.000. Of dit aantal correct is, valt nauwelijks vast te stellen, omdat niemand een volledig overzicht over het slagveld heeft.

In Addis Abeba spoorde een groep ministers van buitenlandse zaken, die een bijeenkomst van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid bijwoonde, UNITA gisteren aan zo spoedig mogelijk onderhandelingen over een bestand met de regering te heropenen. De Angolese onderminister Georges Rebelo Pinto Chicoti, die ook in Addis Abeba was, stelde voor sancties tegen UNITA af te kondigen indien de beweging zich tegen overleg bleef verzetten. Ook de ministeries van buitenlandse zaken in Portugal en Frankrijk spoorden UNITA gisteren aan tot overleg.

Een UNITA-woordvoerder verklaarde echter dat UNITA zich door niemand een ultimatum liet stellen. Eerder had de speciale gezant van de VN voor Angola, Margaret Anstee, verklaard dat UNITA binnen drie dagen een datum zou geven voor nieuw overleg over een bestand. Een eerdere gespreksronde in januari bleef vruchteloos. (AFP, AP)