Randstad investeert 100 mln in keten Flex

ROTTERDAM, 17 FEBR. Randstad (uitzendbureaus, schoonmaak en beveiliging) blijkt een kleine 100 miljoen gulden te hebben genvesteerd, waarvan 25 miljoen gulden aan herstructureringskosten, in de vorig jaar overgenomen internationale uitzendketen Flex Holding.

Dit heeft Randstad-president drs. F.J.D. Goldschmeding vanochtend desgevraagd bevestigd. De Flex-groep bleek in feite technisch failliet te zijn. Volgens Goldschmeding waren de ruim 200 vestigingen met een omzet van een half miljard gulden (een kwart van het totale Randstad) in wezen gezond, maar deugde de financiering niet.

Goldschmeding: “Flex had 200 miljoen aan "goodwill' betaald voor overnemingen en zelf maar 40 miljoen eigen vermogen. Toen de markt wat tegenviel kon Flex de rente niet meer opbrengen.” Goldschmeding zegt dat de 22 aandeelhouders bij de verkoop forse verliezen hebben moet incasseren. Hij heeft uiteindelijk 75 miljoen gulden neergelegd. De afgelopen tijd bleek voor Flex een kleine 25 miljoen gulden nodig om de bedrijven te laten doordraaien.

Volgens Goldschmeding zal het nog een tijd duren voordat de investering in Flex kan worden terugverdiend. “Door Flex hebben wij de omzet met een kwart kunnen vergroten maar dat geldt nog niet voor de winst. Wij hopen echter dat Flex in 1993 aan de winst kan bijdragen.”

De investering in Flex blijkt uiteindelijk net zo veel te hebben gekost als wanneer Randstad zelf 200 nieuwe kantoren had neergezet. Goldschmeding rekent een investering van een half miljoen per vestiging. Aan 200 nieuwe vestigingen zou hij ook 100 miljoen gulden kwijt geweest zijn.

Flex was een initiatief uit 1989 van E.L. de Vries, in de jaren zeventig en tachtig de enige persóónlijkheid in de uitzendbranche die kon wedijveren met Goldschmeding. Toen Goldschmeding begin jaren zestig als student zijn opmars in het uitzendwezen begon, had hij maar één concurrent: De Vries van ASB.

In de jaren zeventig en tachtig ontstond een nek-aan-nek-race met samen meer dan de helft van de uitzendmarkt. Vendex-dochter ASB kocht Dactylo en Vedior, Randstad antwoordde met de overneming van Tempoteam. Randstad zocht diversificatie in de schoonmaaksector, De Vries bouwde schoonmaakbedrijf Hodon uit. In 1989 ondervond De Vries echter de nadelen van een concernverband. De Vries miste binnen Vendex zijn pleitbezorger voor het uitzendwezen: prof.dr.A.C.R. Dreesmann was opgestapt. De nieuwe Vendex-top kon of wilde niet verder investeren.

De Vries benaderde vervolgens 22 Britse financiers om zelf een groep op te zetten: Flex. Dat project blijkt te zijn mislukt. Hij moest Flex afstaan aan rivaal Goldschmeding en stapte zelf op. Goldschmeding: “Ik heb geen bad feelings over De Vries. Het is een ondernemer pur sang en hij is opnieuw voor zichzelf begonnen.”

    • WABE van ENK