Plan: muziekcentrum in fabriek voor 28 mlnIJsbreker in fabriek kost minimaal 28 mln

AMSTERDAM, 17 FEBR. De IJsbreker, het Amsterdamse centrum voor nieuwe muziek, wil samen met de muziekinstellingen Gaudeamus en Donemus en met het Holland Festival in 1995 verhuizen naar de monumentale gebouwen van de voormalige Westergasfabriek aan de Haarlemmerweg. De kosten daarvan zouden minimaal 28 miljoen bedragen en de meest ambitieuze uitvoering, waarbij de "IJsbreker-coalitie' ook de voormalige gashouder in gebruik zou nemen, vergt 50 miljoen. Deze zomer brengt het Holland Festival in de gashouder al voorstellingen van de opera Antigone van Ton de Leeuw.

Het gisteren gepresenteerde plan is een van de vele die de IJsbreker, nu veel te klein aan de Amstel gehuisvest, de afgelopen jaren heeft gelanceerd. De IJsbreker, die eerder naar de Museumpleinbuurt wilde en architect Herman Hertzberger een ontwerp liet maken voor een nieuw gebouw zonder dat daarvoor een lokatie was, houdt overigens formeel als eerste voorkeur vast aan een plaats aan de IJ-oevers. Maar gezien de recente financiële problemen bij de ontwikkeling daarvan vreest Jan Wolff, directeur van de IJsbreker, dat een snelle verhuizing naar de IJ-oevers niet reëel is.

De plannen voor het gebruik van de Westergasfabriek stuiten overigens ook op verschillende problemen. Het terrein is zwaar vervuild en schoonmaak zou volgens de deelraad Westerpark 150 miljoen vergen. Wolff schat dat op 75 miljoen. De kosten van verbouwingen, geluidsisolering en inrichting zouden moeten worden opgebracht door rijk, gemeente Amsterdam, Monumentenzorg, de instellingen zelf en sponsors, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Treinen zouden op de ernaast gelegen spoorbaan niet te hard mogen rijden om geen geluidsoverlast te veroorzaken. Ook andere instellingen hebben plannen ingediend voor een kunstencentrum, een technisch museum en buurtactiviteiten. Deze zomer zou daaruit een keus moeten worden gemaakt.

In het plan zijn twee concertzalen voorzien voor 200 en 600 bezoekers, een muziektheater in de voormalige gashouder, een technische werkplaats, een slagwerkstudio, repetitieruimten, een kindercomponistenwerkplaats, foyers, kantoren, een hotel (genoemd naar de onlangs overleden Walter Maas), een grand café en een restaurant.