Overslag in haven van Rotterdam steeg in '92

ROTTERDAM, 17 FEBR. De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in tegenstelling tot eerdere prognoses het afgelopen jaar licht gestegen. De goederenoverslag kwam in totaal 0,4 procent hoger uit op 293,2 miljoen ton. Eerder was een daling van 0,7 procent voorspeld.

Dit blijkt uit gisteren gepresenteerde gegevens van het Gemeentelijk Havenbedrijf. De definitieve cijfers tonen aan dat er voor ruim drie miljoen ton meer is overgeslagen in de Rotterdamse haven dan eind december werd voorspeld.

Die uiteindelijke stijging van de goederenoverslag is volgens het havenbedrijf vooral te danken aan de grote hoeveelheden ruwe olie die in december vanuit het Midden-Oosten in de Rotterdamse haven werden aangevoerd. De stijging van de olie-aanvoer ontstond door de zeer hoge produktie van de Opec-landen en de tot recordhoogte gestegen Noorse olieproduktie. De lage prijs van ruwe olie die hiervan het gevolg was, werkte voorraadvorming in Rotterdam in de hand. In totaal werd vorig jaar 96,6 miljoen ton ruwe olie in de Rotterdamse haven aangevoerd tegen 91,2 miljoen ton in 1991. Het gemeentelijk havenbedrijf verwacht dat ook in het eerste kwartaal van dit jaar de aanvoer van olie nog hoog zal zijn.

Naast de overslag van olie steeg ook de containeroverslag iets meer dan geraamd: met bijna tien procent tot 44,3 miljoen ton. In de overige sectoren wijken de definitieve cijfers weinig af van de prognose. Het havenbedrijf constateert dat de overslag in 1992 vrijwel constant is gebleven. De overslag van het totale stukgoed lag 6,6 procent boven het niveau van 1991. Slechtere resultaten werden geboekt in de droge-massagoedsector waar de overslag ruim vijf procent daalde en in de overslag van minerale olieprodukten waar een daling van 19 procent optrad.

De crisis op de Europese staalmarkt was duidelijk voelbaar in de haven. De ertsaanvoer daalde na een redelijk eerste halfjaar in de tweede helft van het vorig jaar fors en kwam uiteindelijk uit op 37,9 miljoen ton. Dat betekende een daling van 4,7 procent ten opzichte van 1991. Het havenbedrijf noemt de vooruitzichten voor de erstaanvoer op de middellange termijn “somber”.

Flinke voorraadvorming zorgde ervoor dat de kolenaanvoer in de tweede helft van 1992 terugviel. Over geheel 1992 steeg de aanvoer van kolen - een belangrijke groeimarkt voor de haven - met 2,1 procent tot 19,7 miljoen ton.