Landmacht

De inkrimping van de Koninklijke Landmacht tot een onmachtig legertje is onder de huidige omstandigheden onverantwoord.

Twee artikelen in NRC Handelsblad van 5 februari zijn verhelderend: "Westen in ademnood door ontwapeningswedloop' en "Jeltsin wil wapenexport stimuleren'.

De gedachte dat wij nu in een Europa leven waar de dreiging van een groot gewapend conflict niet meer te duchten valt, is een wensdroom in het brein van op korte termijn denkende politici die worstelen met een dreigende toename van het begrotingstekort.

De uitspraak van de Amerikaanse inlichtingenexpert George Kolt voor de defensiecommissie van de senaat, dat het verval van Rusland tot een explosieve situatie kan leiden die destabiliserend op de Oekraïne, Oost-Europa en China kan werken, waarbij hele landstreken bij een conflict met kernwapens (alleen de Oekraïne beschikt al over 3000 kernkoppen) verwoest zouden worden, dient serieus te worden genomen. Ook de voorzitter, senator Nunn, waarschuwt voor het gevaar van het onverhoopt afvuren van kernwapens in de voormalige Sovjet-Unie met alle gevolgen van dien.

De verdediging van ons land heeft voorrang boven het slechten van burenruzies en stammenoorlogen buiten Europa, waartoe een eenheid bestaande uit vrijwilligers ter beschikking van de VN kan worden gesteld.

    • J.N. de Groot