Kabinet eens met senaat over toetsing "Schengen'

DEN HAAG, 17 FEBR. Het kabinet deelt de mening van de Eerste Kamer dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een rol zou moeten krijgen bij de toetsing van besluiten die voortvloeien uit het Verdrag van Schengen. Dit bleek gistermiddag bij de voortzetting van de behandeling van de goedkeuring van dit verdrag in de senaat.

Alle fracties in de Eerste Kamer hadden een motie van CDA-senator Glasz medeondertekend waarin de regering werd gevraagd er bij de Schengen-partners op aan te blijven dringen dat het Europese Hof moet kunnen oordelen over geschillen die uit het Verdrag van Schengen voortvloeien. Dit verdrag, dat in 1985 werd getekend regelt de geleidelijke afschaffing van de controles aan de binnengrenzen tussen inmiddels negen EG-landen: Duitsland, Frankrijk, de Benelux, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.

Staatssecretaris Dankert (Europese zaken) zei de motie te beschouwen als een “steun in de rug”. “Wij zullen doorgaan en ijveren voor een goede regeling”, aldus Dankert.

Minister Hirsch Ballin (justitie) benadrukte overigens dat ook zonder een hof van justitie de nationale rechter bevoegd is om rechtsbescherming te bieden wanneer iemands belangen door het verdrag zouden worden geschaad. “Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer iemand een verblijfstitel aanvraagd,” aldus Hirsch Ballin. Senator Glasz had gevraagd of uit de tekst van de Uitvoeringsovereenkomst niet afgeleid moet worden dat het Uitvoerend Comité, het “dagelijks bestuur van Schengen, de exclusieve bevoegdheid heeft de bepalingen van het verdrag te interpreteren. Volgens Hirsch Ballin is dat niet juist. “De bevoegdheden van het Uitvoerend Comité belemmeren de gang naar de rechter niet,” aldus de minister. Juist omdat de bevoegdheid van de nationale rechters in de verschillende Schengenstaten als consequentie kan hebben dat er evenzovele interpretaties van de verdragsbepalingen ontstaan is volgens Nederland een bovennationale rechterlijke instantie nodig voor de harmonisatie van de uitleg.