Grafiek: De landen van Midden- en Oost-Europa en ...

Grafiek: De landen van Midden- en Oost-Europa en de republieken die zijn ontstaan na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie maken een moeilijk proces van economische aanpassing door.

De inflatie is hoog, de produktie daalt. Toch doen zich aanmerkelijke verschillen voor. De Oosteuropese landen die eerder zijn begonnen met hervormingen, lijken in 1992 het dieptepunt in de economische contractie te hebben bereikt en bereiden zich voor op herstel. In de republieken van de ex-Sovjet-Unie is de economische neergang groter en is het einde van de daling nog niet in zicht. Belangrijke oorzaken zijn de ineenstorting van de inter-republikeinse handel en de mislukking van de poging om een zone met de roebel als gemeenschappelijke munt in stand te houden.

De Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD) verwacht dit jaar herstel van de groei en beheersing van de inflatie in Polen, Hongarije en Tsjechië. Eén van de grote uitdagingen blijft de privatisering van de staatsconglomeraten. In republieken van de ex-Sovjet-Unie blijven de vooruitzichten voor dit jaar somber. De roebel-zone kan waarschijnlijk beter opgeheven worden, meent de EBRD.