GAK mag samenwerken met verzekeraars

DEN HAAG, 17 FEBR. Het GAK heeft gisteren van zijn bestuur groen licht gekregen om met particuliere verzekeraars te onderhandelen over samenwerking. De bedoeling hiervan is bedrijven, die volgend jaar de kosten van het ziekteverzuim grotendeels voor eigen rekening moeten nemen, de mogelijkheid te bieden zich hiertegen te verzekeren.

De toekomstige Ziektewet neemt bedrijfsverenigingen en dus ook het GAK volgend jaar de controle en de doorbetaling van zieke werknemers gedurende de eerste drie (kleine bedrijven) of zes weken uit handen. Bedrijven kunnen het doorbetalen van 70 procent van het loon dan niet meer via de kassen van de bedrijfsverenigingen laten verlopen en mogen de aanvulling tot 100 procent - zoals afgesproken in de meeste CAO's - evenmin nog bij de bedrijfsverenigingen herverzekeren.

Het GAK gaat nu met acht verzekeraars gesprekken aanknopen. De bedoeling is dat zij de polissen verzorgen en dat het GAK voor de administratieve verwerking zorgt. Pogingen van de vakbondsvertegenwoordigers in het GAK-bestuur om een nieuwe onderlinge waarborgmaatschappij te stichten zijn gestuit op bezwaren van de werkgeversvertegenwoordigers.

Door met particuliere verzekeraars samen te werken hoopt het GAK een deel van zijn werkgelegenheid te behouden dat als gevolg van de nieuwe Ziektewet verloren dreigt te gaan. Bovendien richten GAK en fusiepartner GMD een arbo-dienst op om bedrijven volgend jaar bij te staan bij de uitvoering van hun verzuimbeleid. Het kabinet heeft bepaald dat bedrijven ter bestrijding van het ziekteverzuim interne of externe deskundige diensten moeten inschakelen; zij mogen daarvoor geen beroep meer doen op de bedrijfsverenigingen. De arbo-dienst van GAK/GMD wordt daarom een apart bedrijf.

De bedrijfsvereniging voor het bank- en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen (BV 25), de grootste die bij het GAK is aangesloten, heeft gisteren een akkoord gesloten om bij deze toekomstige arbo-dienst aparte afdelingen te stichten die zich speciaal op deze branches zullen richten. Bij BV 25 zijn 70.000 werkgevers met 900.000 werknemers aangesloten.