Foto: DE OOIJ - In de Gelderse Ooijpolder worden ...

Foto: DE OOIJ - In de Gelderse Ooijpolder worden dijkwoningen gesloopt voor de dijkverzwaring die het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil doorvoeren.

De dijk in de polder moet voldoen aan de nieuwe, mildere normen die een adviescommissie het ministerie onlangs aanbeval en wordt minder hoog en minder breed dan aanvankelijk de bedoeling was. (Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)