Britse banken weer centraal bij redding DAF

ROTTERDAM, 17 FEBR. Het lot van DAF ligt opnieuw in handen van de tien banken die ook het oude DAF financierden, inclusief de Britse banken die een eerdere reddingspoging voor het concern lieten stranden.

Een poging van consortiumleider ABN Amro om, gezien de haast die is geboden, een groep van uitsluitend Nederlandse banken te vormen die het nieuwe DAF - bestaande uit de vrachtwagendivisie - zouden moeten "optuigen', is volgens bankkringen mislukt. Noodgedwongen moet nu voor steun aan de plannen van de bewindvoerders Meeter en Deterink worden teruggevallen op het oude consortium. Daarin zitten aan Britse kant Lloyds Bank, Barclays en National Westminster. Deze drie waren verantwoordelijk voor het blokkeren van de poging in januari om DAF als geheel in iets afgeslankte vorm te hulp te schieten. In de werkgroep die het ondernemingsplan voor het nieuwe DAF samen met de bewindvoerders heeft opgesteld waren de buitenlandse banken, dus ook de Britse, niet vertegenwoordigd.

Naar verluidt is gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van het nieuwe DAF bij de Nederlandse banken oorzaak van het stranden van de poging de financiering geheel in Nederland te regelen. De banken moeten in totaal nog ruim 100 miljoen gulden eigen vermogen bijeenbrengen voor het nieuwe DAF. Andere partijen - genoemd worden de beleggingsmaatschappij Vado (van de familie Van Doorne), verzekeraar Aegon, leveranciers - zouden voor eenzelfde bedrag moeten zorgen.

Minister Andriessen (economische zaken) en de Vlaamse premier, Van den Brande, hebben gisteren de bewindvoerders van DAF geïnformeerd over de bijdragen van de Nederlandse en de Vlaamse overheid aan de redding van de truckdivisie van DAF.

Andriessen toonde zich na het gesprek in Den Haag nog steeds optimistisch. De Nederlandse overheid stelt circa 200 miljoen gulden aan risicodragend kapitaal voor "DAF-twee' beschikbaar. De Vlaamse premier hield zich na het gesprek op de vlakte. Hij sprak slechts over “constructieve gesprekken” en “een aanzet voor een oplossing”. In totaal heeft het sterk afgeslankte vrachtwagenbedrijf volgens de bewindvoerders tussen de 400 en 500 miljoen gulden aan eigen vermogen nodig.

“Het plan van de bewindvoerders is een bouwwerk. Als anderen op bepaalde punten afwijkende opvattingen hebben komt de zaak er weer heel anders uit te zien. Maar er is wel haast bij het hele proces”, aldus EZ.

De directie van de fabriek in het Vlaamse Westerloo, waar cabines en assen voor DAF-Eindhoven worden gemaakt, kondigde gisteren aan dat ten minste 612 van de ruim 1.400 banen zullen verdwijnen. Dit ontslag vloeit volgens de directie voort uit het ondernemingsplan van de DAF-bewindvoerders Meeter en Deterink.