Antillen verbolgen over houding Nederland

DEN HAAG, 17 FEBR. Nederland en de Nederlandse Antillen liggen op ramkoers. De ijlings naar Nederland gereisde Antilliaanse minister van justitie, mr. Suzy Römer, hekelde gisteren op Schiphol de zaterdag gedane “belachelijke aantijgingen” van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt over Antilliaanse criminelen die op vliegtuigen naar Nederland zouden zijn gezet. Ze vond dat minister Hirsch Ballin van Antilliaanse Zaken daar onmiddellijk afstand van had dienen te nemen.

Tegelijkertijd lijkt in de Tweede Kamer een meerderheid van VVD en CDA te ontstaan, die beperkingen wil opleggen aan het toelaten van Antillianen.

Dat laatste maakt de Antillianen helemaal furieus. “Wij zijn altijd nog de Nederlandse Antillen”, zei mevrouw Römer gisteren, “en niet de Allochtone Antillen”. Als zou gebeuren wat in het bijzonder de VVD voorstaat - alleen toelating als dat in Nederlands belang is - dan zouden Grieken en Duitsers als EG-bewoners meer rechten hebben dan Antillianen.

Römers felle actie op Schiphol had geen uitwerking op de belangrijkste acteurs in dit geheel. Hoofdcommissaris Nordholt liet vanmorgen via zijn woordvoerder weten “niets terug te nemen” van zijn uitlatingen.

In een gesprek met de Avro-radio zei vandaag de Antilliaanse officier van justitie mr. O.C. Kraal dat soms jonge (veroordeelde) Antilliaanse drugverslaafden met financiële steun van hun familie naar een afkickcentrum in Nederland worden gestuurd. “Ik ken gevallen waarin dat is gebeurd en waarbij medewerking werd verleend door de reclassering op de Antillen.”

Zowel burgemeester Van Thijn (PvdA) als loco-burgemeester De Grave (VVD) heeft laten weten Nordholt te steunen. Van Thijn zei vanmorgen te hopen dat de uitspraken van Nordholt leiden tot een snelle aanpak van het probleem van de criminele jongeren.

Pag.2: Römer: geen gezamenlijk onderzoek

Antilliaanse en Arubaanse instellingen in Nederland zijn bedroefd over de uitspraken van Nordholt. Ze zijn bang dat vooroordelen over Antillianen in Nederland zullen ontstaan of worden bevestigd. “Als op basis van vermoedens en aanwijzingen uitspraken worden gedaan, ontstaat een negatieve stemming die fnuikend is in een democratische rechtsstaat”, aldus de groeperingen. Ze wijzen erop dat 85.000 Antillianen en Arubanen in Nederland in overgrote meerderheid - vaak onopgemerkt - hun bijdrage leveren aan de samenleving.

Mevrouw Römer voert vandaag en morgen besprekingen met minister Hirsch Ballin. Voor een gemeenschappelijk onderzoek voelt zij niets: “Een onderzoek op de Nederlandse Antillen valt onder mijn competentie.” In hoeverre het VVD-Tweede-Kamerlid Wiebenga succes zal hebben met een nieuwe poging Antiliaanse immigratie in Nederland aan banden te leggen, is moeilijk te zeggen. In het verleden heeft het CDA op dit punt steeds een ambivalente positie ingenomen: in 1980 steunde zij een VVD-motie waarin om een toelatingsbeleid werd gevraagd. De toenmalige minister Van der Stee heeft de motie nooit uitgevoerd.

    • Rob Meines