Advocaten: kort geding in zaak-Köksal

VENLO, 17 FEBR. De advocaten van de nabestaanden van H. Köksal, mr. F. van Alst en mr. G. Knoops, hebben gisteren besloten het aangekondigde kort geding tegen de burgemeester van Venlo daadwerkelijk aan te spannen.

Mr. Knoops zei te verwachten dat het geding binnen drie weken zal dienen. De eisers willen burgemeester J. van Graafeiland dwingen alsnog ordemaatregelen te treffen tegen de politiemensen die betrokken waren bij de arrestatie van Köksal, in de nacht van 6 op 7 januari. Köksal overleed op 8 januari aan een hersenbloeding. Doordat de burgemeester de agenten niet heeft geschorst, heeft hij volgens de raadslieden de nabestaanden van Köksal onnodig gekrenkt, alsook diverse organisaties voor buitenlanders en de mensenrechten.

Van Graafeiland had volgens de eisers overleg moeten plegen met het ministerie van binnenlandse zaken of de agenten meteen schorsen, in plaats van een extern deskundige raadplegen. Mr. Van Alst en mr. Knoops hebben hierover contact gehad met het ministerie. Volgens hen bestaat er bij het departement verwondering over de opstelling van de burgemeester van Venlo. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei desgevraagd niet te kunnen bevestigen dat de advocaten met het departement contact hebben gehad. Aangezien de zaak-Köksal onder de rechter is, wilde hij geen enkel commentaar geven.

De advocaten willen bij het kort geding ook eisen dat burgemeester Van Graafeiland zijn uitspraken rectificeert. Volgens de burgemeester is een van de verbalisanten, de 58-jarige brigadier D.K., vermoedelijk onnodig hard opgetreden tegen Köksal. Dit gaat de advocaten niet ver genoeg. De rijksrecherche en de hoofdofficier van justitie in Roermond hebben immers al vastgesteld dat de brigadier Köksal zo hardhandig heeft aangepakt, dat diens handelwijze als volstrekt disproportioneel en onrechtmatig moet worden beschouwd.

Volgens Van Graafeiland heeft het optreden van de politie niet geleid tot de dood van Köksal omdat diens hersenbloeding, opgetreden vóór zijn arrestatie, niet meer te behandelen was. Een neuroloog moet nog onderzoeken of snelle medische hulp het leven van Köksal zou kunnen hebben gered.

De burgemeester van Venlo gaat volgens de raadslieden voorbij aan de vaststelling dat de verbalisanten onjuiste gegevens in hun proces-verbaal hebben verwerkt. Daarin merken zij op dat Köksal dronken was en zich tegen zijn arrestatie heeft verzet heeft. Beide feiten zijn volgens de advocaten aantoonbaar onjuist gebleken.

De advocaten noemen het verder onbewezen dat de brigadier die nu ziek thuis is, al tijdens de arrestatie van Köksal met hartklachten kampte. Het had voor de burgemeester verder voldoende reden moeten zijn om de agenten onmiddelijk te schorsen, nadat bleek dat alle richtlijnen voor de behandeling van arrestanten waren overtreden.

Met het kort geding is ook het algemeen belang gediend, zeggen de advocaten. Zij zien de zitting als een proefproces en willen zo bereiken dat in soortgelijke gevallen burgemeesters en als politiechefs anders zullen moeten handelen dan Van Graafeiland.

De raadslieden sluiten evenmin uit dat het gerechtelijk vooronderzoek wordt bemoeilijkt, doordat de betrokkenen agenten gewoon aan het werk blijven. (ANP)