Abop noemt optreden Ritzen "onbegrijpelijk'

ROTTERDAM, 17 FEBR. De onderwijsvakbond ABOP noemt het “echt onbegrijpelijk” dat minister Ritzen (onderwijs) zelf heeft besloten om het bedrag dat in 1993 en 1994 beschikbaar is voor verbetering van de onderwijssalarissen met 50 en 100 miljoen gulden te verlagen.

“Dit feit bevordert het verloop van de onderhandelingen niet”, aldus ABOP-onderhandelaar T. Rolvink. Het overleg tussen de onderwijsvakbonden en minister Ritzen (onderwijs) is gistermiddag na enkele uren vergaderen opgeschort en wordt morgen hervat.

De ABOP wil Ritzen opheldering vragen over zijn handelwijze. De bond wil nu van de minster de persoonlijke toezegging dat het beschikbare eindbedrag van 711 miljoen gulden in 1996 gegarandeerd blijft. De garantie die de ambtelijke onderhandelaars van het ministerie hiervoor maandag gaven acht de ABOP niet langer voldoende.

Geen van de betrokkenen durft te voorspellen hoelang de onderhandelingen nog zullen duren. De voorbereidingen van een akkoord begonnen al in november vorig jaar, toen een raamakkoord werd gesloten. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft vorige week de bonden duidelijk gemaakt dat als er niet snel een akkoord bereikt wordt intrekking van het gehele budget van 711 miljoen zeer waarschijnlijk is.

Over de verdeling van het geld bestaat nog altijd geen overeenstemming. Ook wordt eerst verder gesproken over de plannen van de bonden voor een sterker werkgelegenheidsbeleid. De hoop is dat als hierover overeensteming is bereikt, gemakkelijker een akkoord kan worden gesloten op het gevoelige punt van de wachtgelden.