Aangetaste kerkmuur

Dit is de oplossing die de kerk van Ingooigem (in België) heeft gevonden voor het "muurplasprobleem' zoals dat werd beschreven in NRC Handelsblad van 13 februari. Aan de andere zijde is het grafmonument van Stijn Streuvels ingemetseld. (Foto F. André de la Porte).