Zwakke dollar reden winstdaling bij Kennemerland

De Kennemerland Groep uit IJmuiden, waarvan de aandelen worden verhandeld op de incourante markt van de Amsterdamse effectenbeurs, sluit 1992 rond de nullijn af.

Dit in tegenstelling tot eerdere voorspellingen in september vorig jaar dat het visverwerkingsbedrijf uit IJmuiden op een winst van 2 miljoen gulden zou uitkomen.

Volgens algemeen-directeur A. Blomjous behaalde zijn onderneming nog “net” een positief eindresultaat door een boekwinst van 2,5 miljoen gulden op de verkoop van twee kleine vissersboten. Blomjous verklaart de plotselinge daling van het uiteindelijke resultaat over heel 1992 met de sterke achteruitgang van de dollarkoers en de zwakkere economie.

De Visserij Maatschappij Kennemerland kwam in mei vorig jaar met een claimemissie. In het begeleidende prospectus sprak de topman van het IJmuidense bedrijf nog de verwachting uit “van een substantieel verder herstel in 1992 en volgende boekjaren”. In september voorspelde Visserij Maatschappij Kennemerland nog een nettowinst van 2 miljoen gulden. Daarna is het volgens de directeur Blomjous “goed fout gegaan”. Vooral de vorig jaar ingezakte dollarkoers speelde Kennemerland parten: “We verkopen in dollar en door de koersdaling van de dollar tot 1,58 gulden gingen de opbrengsten in guldens sterk achteruit”.

Kennemerland concentreert zich nu geheel op de verwerking en distributie van vis.

Gisteren maakte de onderneming bekend dat haar laatste hektrawlers KW20 en KW 32 verkocht waren aan andere Nederlandse reders. Hiermee heeft Kennemerland zich geheel uit de visvangst teruggetrokken. “Die schepen waren nauwelijks winstgevend te maken door onder meer de te hoge rentelasten. We hebben besloten de vloot af te stoten”, aldus Blomjous.

Die verkoop zorgde voor een boekwinst van ruim 18 miljoen gulden. Dat bedrag wordt verwerkt op de verlies- en winstrekening over 1993. Deze financiële meevaller kan Kennemerland goed gebruiken om de vermogenspositie te versterken. Eind 1992 had Kennemerland een balanspositie van tussen de 75 en 80 miljoen gulden met een eigen vermogen van 9 miljoen gulden. Door de boekwinst op de verkoop van de twee hektrawlers zal het eigen vermogen over het lopende boekjaar volgens Blomjous uitkomen op 25 miljoen gulden. Kennemerland bestaat nu uit visverwerkingsbedrijven en opslagruimtes met een jaaromzet van ruim 100 miljoen gulden.

Kennemerland heeft zijn voormalige accountant Deloitte & Touche (voorheen TRN Groep) in een civiele procedure aansprakelijk gesteld voor geleden miljoenenschade in de jaren tachtig. Directeur Blomjous deelde mede dat over procedures tegen de vooormalige directeur Noordenbos en de vroegere raad van commissarissen nog geen besluit is genomen. Over het bedrag waarvoor de accountant wordt aangesproken wilde hij geen nadere mededelingen doen.