ZOM Florida Fund meldt 16 pct lager beleggingsresultaat

ZOM Florida Fund heeft bericht dat over het jaar 1992 het beleggingsresultaat met 16 procent is gedaald en dat de beleggingsportefeuille dienovereenkomstig is afgewaardeerd.

De intrinsieke waarde per participatie in het aan de beurs van Amsterdam genoteerde onroerend-goed beleggingsfonds, dat zijn vermogen uitsluitend in Amerikaans onroerend goed belegt, daalde met 7,32 dollar van 46,62 dollar tot 39,20 dollar. Het aantal uitgegeven participaties daalde in 1992 licht van 477.746 tot 476.761 stuks. Het fondsvermogen liep in die periode terug van 22,2 miljoen dollar tot 18,7 miljoen dollar.

ZOM Florida Fund heeft zich niet kunnen onttrekken aan de algehele recessie in de Verenigde Staten, zo verklaarde de beheerder. Voor de komende periode wordt gerekend op een verbetering van de resultaten, vooral naarmate de Noord-Amerikaanse economie herstel vertoont.