Werkloosheid Spanje stijgt naar 20 procent

MADRID, 16 FEBR. Het aantal werklozen in Spanje is vorig jaar gestegen tot ruim 3 miljoen, ofwel 20 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie van economische zaken.

Het cijfer van drie miljoen werklozen is een historisch record. Het werkloosheidspercentage is dat niet: in 1986, aan de vooravond van de economische boom in Spanje, bereikte het een hoogte van 22,2 procent. Het meest zorgwekkend in de huidige situatie is de structurele afbraak van werkgelegenheid. Alleen al in het laatste kwartaal van 1992 gingen er 266.000 arbeidsplaatsen verloren. Volgens officiële schattingen verdwijnen er op dit moment in Spanje drieduizend arbeidsplaatsen per dag.

Minister Solchaga (financiën en economische zaken) noemde deze duizelingwekkende vrije val van de werkgelegenheid gisteren “treurig en verrassend”. De regering was zich tot dusver wel bewust van de sterke stijging van de werkloosheid, maar ging er van uit dat het aantal van drie miljoen werklozen pas aan het eind van dit jaar bereikt zou worden en dat het dieptepunt van de recessie voor die tijd zou worden gepasseerd. Het verlies van arbeidsplaatsen doet zich voor in vrijwel alle sectoren van bedrijvigheid; zowel in de industrie, de bouw als in de dienstensector. Volgens Solchaga is het probleem in de eerste plaats te wijten aan de internationale recessie, maar spelen ook de looneisen van Spaanse werknemers een rol.

Vakbonden en oppositiepartijen reageerden op de desastreuze cijfers door eens te meer de schuld te geven aan het “eenzijdige, monetairistische beleid” van de regering.

    • H.M. van den Brink