VS stellen geen prijs op toenadering tot Saddam

WASHINGTON, 16 FEBR. Het Witte Huis heeft gisteren de toenadering die de Iraakse president Saddam Hussein tot de Verenigde Staten zocht van de hand gewezen en gezegd dat Irak eerst alle resoluties van de Verenigde Naties volledig moet uitvoeren.

“We hebben nog steeds niet de volledige naleving van de resoluties van de VN en dat is wat we verlangen. Zolang die er niet is, zal er geen enkele wijziging (in de Amerikaanse opstelling) zijn”, aldus woordvoerder George Stephanopoulos. “Wij beoordelen Irak op grond van zijn daden, niet op zijn woorden, zei hij.

De zegsman van het Witte Huis reageerde met zijn uitlatingen op recente berichten uit Irak, waaruit bleek dat Saddam Hussein prijs stelde op een verbetering van de betrekkingen met de Verenigde Staten. Tijdens een onderhoud zaterdag in Bagdad met de voormalige Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clark, die twee jaar geleden een overtuigd tegenstander was van de Amerikaanse militaire operaties tegen Irak, spoorde Saddam Washington aan “nieuwe betrekkingen op te bouwen”.

Saddam Hussein prees volgens de Iraakse media het verzet van Clinton in de jaren zestig tegen de Vietnam-oorlog en riep de Amerikaanse president op tegenover Irak dezelfde wijze opstelling te tonen in plaats van met wapens te kletteren. Het was voor het eerst dat de Iraakse president zich publiekelijk uitliet over Clinton sinds de militaire acties van Clinton kort na zijn aantreden. Ook in de slotfase van het presidentschap van Clintons voorganger Bush had Saddam al een olijftak naar de nieuwe president uitgestoken. (Reuter, AFP)