Theologie Nijmegen krimpt in

NIJMEGEN, 16 FEBR. Bij de thelogische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Universitair centrum voor theologie en pastoraat in Heerlen wordt het aantal formatieplaatsen van 60 teruggebracht tot 33. De operatie moet in augustus 1994 voltooid zijn.

Volgens de decaan van de faculteit prof. dr. H. Häring zal geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. Diverse docenten gaan met emiritaat of maken gebruik van de vut-regeling, anderen gaan in deeltijd werken. Contracten van tijdelijke medewerkers worden niet verlengd.

Het teruglopend aantal theologie-studenten is de belangrijkste reden voor de afslankingsoperatie. Het totaal aantal studenten bedraagt 217, tien jaar geleden waren dat er nog ruim 350. Het aantal eerstejaars bedraagt 43. Zij kunnen in Heerlen danwel in Nijmegen met de studie beginnen. Kiezen zij voor Heerlen dan volgt na drie jaar de overstap naar Nijmegen. De beide instellingen zijn sinds 1 januari 1993 gefuseerd in het kader van het concentratieproces van het rooms-katholiek theologisch wetenschappelijk onderwijs, waartoe de bisschoppen in december 1989 hebben besloten.

De theologische opleiding zal in 1996 elf leerstoelen kennen.