Sport

In de krant van 13 februari (Sport is mede een spiegel van maatschappelijke ontwikkelingen, pagina 9) had de auteur van dit artikel, premier Lubbers, correct gedoeld op een eenmalige storting van ƒ 5 miljoen van de minister van WVC in het fonds van de topsport. Door een redactionele ingreep is hier ten onrechte komen te staan: een jaarlijkse storting.