Ritzen kiest zelf voor verlaging van salarisbudgetten

ZOETERMEER, 16 FEBR. Minister Ritzen (onderwijs) heeft het afgelopen weekeinde zelf het besluit genomen om het budget voor de salarisverbetering in het onderwijs dit jaar met vijftig miljoen te verlagen en volgend jaar met honderd miljoen. Zijn besluit betekent dat hij op eigen initiatief de bijdrage van het kabinet heeft verlaagd, die hij vorig jaar met veel moeite heeft weten los te krijgen. Volgens zijn woordvoerder heeft niet minister Kok (financiën) maar minister Ritzen zelf “de taxatie gemaakt dat het salarisakkoord in de verslechterende economische omstandigheden in deze omvang niet aanvaardbaar zou zijn”.

De bekendmaking van de verlaging leidde er gistermiddag toe dat de onderwijsbonden de toch al moeizaam verlopende salaris- en wachtgeldonderhandelingen met het ministerie van onderwijs verontwaardigd afbraken. Maar na enige tijd werden deze weer hervat, om afgelopen nacht tegen half vijf “in een impasse te eindigen”, aldus een betrokkene. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) zei gisteravond dat hij en minister Ritzen ervan uitgaan dat het totale bedrag van 711 miljoen dat voor 1996 beschikbaar is, niet zal worden aangetast door de bezuinigingen in 1993 en 1994, die noodzakelijk zijn wegens “het economisch zware weer”. Deze garantie gaf voor de bonden de doorslag om weer verder te onderhandelen. Vanochtend werden de onderhandelingen hervat, maar vanmiddag was de afloop nog onzeker.

Kringen op Financiën menen dat de verlaging in feite een uitvloeisel is van het kabinetsbesluit van 7 november vorig jaar om te streven naar bevriezing van de loonruimte. Omdat het bedrag van vijftig miljoen afkomstig was uit arbeidsvoorwaardengeld, leidde bevriezing van dit budget tot de korting. De datum van 7 november is belangrijk omdat Ritzen op 11 november een raamakkoord met de onderwijsbonden sloot waarin de volledige kabinetsbijdrage verdisconteerd was. “Toen al had geconcludeerd kunnen worden dat het "7 novemberbesluit' deze consequenties zou hebben voor de salarismaatregelen bij Onderwijs”, aldus de zegsman op Financiën. Volgens Ritzens woordvoerder waren deze consequenties op 7 november echter “in het midden gelaten en niet expliciet uitgesproken. “Als we vier weken geleden al een salarisakkoord zouden hebben gehad, zou Ritzen de korting mischien niet hebben toegepast.”

    • Hendrik Spiering