Réveil

In de krant van 13 februari (Protestantisme moet ruimte geven aan verbeelding, pagina 8) noemt ds. M. Barnard de tot het Réveil behorende predikant Otto G. Heldring. De juiste spelling van zijn eerste voornaam is: Ottho