Overleg over lerarensalaris verkeert nog in impasse

ZOETERMEER, 16 FEBR. Het overleg tussen de onderwijsbonden en minister Ritzen is vanmorgen tegen half vijf geëindigd in “een impasse”. Om elf uur zijn de onderhandelingen over verbetering van de salarispositie en verslechtering van de wachtgeldregeling weer hervat.

Vooral de besprekingen over de bezuinigingen op de wachtgeldregeling verlopen uiterst stroef. Overeenstemming op dit punt is voor het kabinet een absolute voorwaarde voor verbetering van de salarispositie in het onderwijs. Gistermiddag werd het overleg bijna defintief afgebroken toen bekend werd dat op het budget voor de salarisverbetering in 1993 vijftig miljoen en in 1994 honderd miljoen zal worden bezuinigd. De garantie dat het totaal beschikbare eindbedrag van 711 miljoen in 1996 gehandhaafd blijft bracht de bonden weer aan de onderhandelingstafel.

Gisteravond en vannacht lag een voorstel van de bonden op tafel dat ongeveer vijftig miljoen aan bezuinigingen zou opleveren op de wachtgeldregeling. Het tegenbod van het ministerie betrof een bedrag van ongeveer 110 miljoen. De bonden willen in ruil voor een in hun ogen eigenlijk niet acceptabele verslechtering van de wachtgelduitkering voor werkloze leraren een soort werkgelegenheidsgarantie invoeren. Die garantie zou tot zekere hoogte mogelijk zijn als een aantal schoolbesturen een "cluster' vormen waarbinnen op de ene school ontslagen leraren op de andere weer een baan zouden kunnen krijgen. Ook willen de bonden extra werkgelegenheid scheppen door een vermindering van het aantal lesuren van oudere leraren, die daardoor dan ook minder kans lopen om te worden afgekeurd.

Het wachtgeld voor jonge leraren zal hoogstwaarschijnlijk gelijk worden gesteld aan de WW-regeling in het bedrijfsleven. De strijd wordt vooral geleverd over de vraag hoeveel extra uitkering bovenop de WW leraren zullen krijgen die ouder zijn dan veertig jaar. Over zowel de duur als de hoogte van die uitkering bestaat nog fors verschil van mening.

Het kabinet heeft het nu verkleinde budget vorig jaar ter beschikking gesteld onder zware druk van Ritzen. De kwestie van de salarisverbetering leidde eind vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling tot grote spanning tussen Ritzen en de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Het CDA vond toen dat voor meer jaren vastgelegde extra uitgaven voor salarissen niet pasten in een tijd van economische malaise en bezuinigingen op de overige onderdelen van de onderwijsbegroting. Het is nog altijd onzeker of het CDA parlementaire goedkeuring zal hechten aan een eventueel meerjarenakkoord met de bonden.