Océ na daling winst somber gestemd over resultaat '93

AMSTERDAM, 16 FEBR. De fabrikant van kantoormachines Océ-van der Grinten acht het "uitgesloten' dat de jaarwinst over 1992 dit jaar kan worden geëvenaard. Océ maakte vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers bekend dat de netto winst in 1992 met 14 procent is gedaald tot 87,3 miljoen gulden, tegen 100,9 miljoen gulden in 1991.

In 1992 stonden de resultaten volgens Océ onder druk door de valuta-onrust en de vermindering van de economische groei. Het bedrijfsresultaat daalde sterk van 171,9 miljoen gulden naar 126 miljoen gulden. De omzet steeg daarentegen van 2,57 miljard gulden tot 2,66 miljard gulden. Het dividend over het boekjaar 1992 bedraagt 2,25 gulden, gelijk aan het bedrag dat Océ vorig jaar uitkeerde.

Het concern is somber gestemd over 1993. Veel afnemers stellen hun investeringen uit, mede door het onzekere economische klimaat. In het eerste halfjaar van 1993 verwacht Océ dat de resultaten achterblijven bij die van het “voorspoedige” eerste halfjaar van 1992. In de tweede helft lijkt een verbetering mogelijk, maar dan moeten de economie, het rentepeil en de wisselkoersen zich positief ontwikkelen.

De kantoormarkt, de belangrijkste activiteit van Océ, kenmerkt zich door grote concurrentie. Mede onder invloed van de hogere koers van de gulden staan de marges van Océ, dat in sterke mate afhankelijk is van export, onder druk. Ook de afzet van nieuwe apparaten blijft achter bij de verwachtingen. Daarnaast staat de verkoop van tekenkamermaterialen onder druk. Océ heeft vooral de hoop gevestigd op het prille economische herstel in de VS, waardoor de omvangrijke Amerikaanse activiteiten van het concern “ook in 1993 een positieve bijdrage aan de winst leveren”.