Kamer voor verhoging belastingvrije uitkering

DEN HAAG, 16 FEBR. Werknemers, ambtenaren en trendvolgers kunnen vanaf volgend jaar naast het normale loon een belastingvrij loon ontvangen van maximaal 2.250 gulden per persoon per jaar.

Dit blijkt uit het initiatief-wetsvoorstel dat de Tweede-Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) gisteren hebben ingediend. Het initiatief kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Op dit moment bedraagt de belastingvrije uitkering aan werknemers - via spaarregelingen en "feestuitkeringen' - maximaal 1.300 gulden.

PvdA en CDA willen bijzondere vormen van loon, zoals spaarloon, winstdeling, premiespaarregelingen, werknemersaandelen, personeelsobligaties en aandelenopties belastingvrij maken, tot een maximum van 2.250 gulden.

Deze belastingverlaging, die tevens leidt tot een premieverlaging, is volgens de indieners van het wetsvoorstel vooral bedoeld om een bijdrage te leveren aan een matiging van de loonkosten. Berekeningen van het Centraal Planbureau zouden uitwijzen dat de effecten voor de economie en de werkgelegenheid gunstig zijn. Volgens Vermeend is dit wetsvoorstel vooral gericht op de “gewone werknemers”. “Het topmanagement zit hier niet op te wachten.”

Het wetsvoorstel is een vervolg op een wetsvoorstel-Vermeend dat oorspronkelijk gericht was op winstdeling en in 1990 werd uitgebreid tot regelingen voor ambtenaren en trendvolgers (spaarloon, premiesparen).

Pag.18: Wetsvoorstel kost schatkist niets

Begin oktober 1992 liet het kabinet zich gunstig over het wetsvoorstel uit, onder de voorwaarde dat het geen geld zou kosten (budgettair neutraal). Vlak daarna, tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer, vroeg het CDA of een aangepast voorstel-Vermeend mede kon worden ondertekend door Vreugdenhil. Het wetsvoorstel omvat voor werknemers de volgende maatregelen:

spaarloon, aandelenopties en winstdeling moeten worden vrijgesteld van loon- en inkomstenbelasting en sociale premies, tot een maximum van 1500 gulden per jaar; werkgevers betalen over spaarloon een belasting van 15 procent en over winstuitkeringen in contanten een belasting van 35 procent;

extra loon dat door de werkgever wordt uitgekeerd op grond van een premiespaarregeling wordt eveneens vrijgesteld van loon- en inkomstenbelasting en sociale premies, tot een maximum van 750 gulden per jaar; over zulkke spaarpremies wordt bij de werkgever niets geheven;

de belasting- en premiedruk op werknemersaandelen en personeelsobligaties wordt eveneens verlaagd;

werkgevers krijgen meer mogelijkheden om werknemers te laten participeren; hiervoor is een wijziging van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk;

deze fiscale faciliteiten gelden alleen in geval de deelname aan de bijzondere loonregelingen openstaat voor de meerderheid van het personeel van de werkgever.

Volgens Vermeend en Vreugdenhil kost hun wetsvoorstel de schatkist per saldo geen geld, omdat zij ervan uitgaan dat bestaande fiscale regelingen kunnen vervallen. Daarbij denken zij onder meer aan winstdelingsspaarregelingen en de beperking van de belasting en premievrijstelling voor werkgeversgeschenken in het kader van feestdagen en jubilea. Als de huidige belastingvrije geschenkenregeling van drie keer honderd gulden per jaar wordt beperkt tot maximaal 150 gulden, zou dit per jaar 125 miljoen gulden opleveren. “Het kerstpakket kan dan gewoon blijven”, aldus Vermeend.