In '94 hogere AWBZ-premie nodig; Ziekenfondsraad komt miljard te kort

DEN HAAG, 16 FEBR. De Ziekenfondsraad heeft een tegenvaller van 1,1 miljard gulden bij de uitvoering van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om dit gat te dichten, is onder meer een verhoging van de inkomensafhankelijke AWBZ-premie met 0,2 procent nodig.

Dat staat in een vertrouwelijke brief van de raad, die uitvoerder is van de Ziekenfondswet en de AWBZ, aan minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

In oktober werd voor 1993 nog een overschot geraamd van 565 miljoen gulden, nu berekent de raad een tekort van 449 miljoen aan het eind van het jaar. De raad kondigt aan in juni, bij de advisering over de premies in 1994, hierop terug te komen. De AWBZ verzekert iedereen tegen de kosten van verstrekkingen als geneesmiddelen, psychiatrische hulp, pleegzorg, zwakzinnigenzorg, hulpmiddelen en revalidatie.

Als oorzaken van de tegenvaller noemt de raad een “forse” kostenstijging bij de verstrekking van hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, krukken en elastische kousen. De raad baseert zich daarbij op gegevens van de verzekeraars over de eerste drie kwartalen van 1992. Dat geldt ook voor de kosten van hulp door vrijgevestigde psychiaters/zenuwartsen.

Een groot deel van de tegenvaller is te wijten aan het niet volledig doorwerken van de inflatiecorrectie in de belastingschijven. Het bedrag waarover de AWBZ-premie wordt berekend, valt daardoor lager uit. De lengte van de eerste schijf voor de loonheffing (op dit moment 42.966 gulden bij een tarief van 38,55 procent) blijkt namelijk 1.300 gulden lager te zijn dan door het Centraal Planbureau in de oktober-raming werd voorzien. Als gevolg daarvan komen de premie-inkomsten 390 miljoen gulden lager uit.

Ook de kas met ziekenfondspremies biedt een somber beeld. Het geraamde tekort in de Ziekenfondswet bedraagt voor dit jaar 627 miljoen gulden - 158 miljoen hoger dan in oktober geraamd - waarmee het gezamenlijke tekort voor beide kassen ook meer dan een miljard gulden is.

In de zogenoemde februari-brief, die volgende week in de Ziekenfondsraad wordt besproken, geeft de raad jaarlijks de financiële ramingen in de AWBZ- en de ziekenfondssector aan. “Met betrekking tot de AWBZ kan de conclusie op grond van de huidige raming niet anders luiden dan dat het beeld ten opzichte van de oktober-raming in zeer ernstige mate is verslechterd”, aldus voorzitter L. de Graaf van de Ziekenfondsraad in zijn brief.

    • Ward op den Brouw