Foto: AMSTERDAM - De meubelcollectie van het ...

Foto: AMSTERDAM - De meubelcollectie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), wordt overgebracht van Amsterdam naar een depot in Rotterdam.

Volgens hoofd collecties Mariet Willingen bezit het NAi ongeveer 250 meubels die vanaf begin deze eeuw dateren. Vooral de Amsterdamse School is daarbij goed vertegenwoordigd. Naar een afzonderlijke verzameling toegepaste kunst is nooit gestreefd, bijna alle meubels zijn dan ook als een "toelichting' op de papieren archieven te beschouwen. De tekeningen en maquettes die het NAi bezit, zijn - evenals de bibliotheek - al naar de nieuwbouw in Rotterdam verhuisd, naar het depot dat twee verdiepingen beslaat van elf meter diep en tweehonderd meter lang. Niet alles kan worden bewaard. Het instituut studeert nu op een verantwoorde selectie- en schoningsmethode. Op de foto een Deense stoel van Rietveld. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)