Fors lager verlies bij Enso-Gutzeit

Het Finse papierconcern Enso-Gutzeit, voor ongeveer 58 procent eigenaar van Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld, heeft zijn verlies vorig jaar flink zien verminderen van 950 miljoen Finse markka tot 190 miljoen markka (59 miljoen gulden).

De omzet groeide met bijna tien procent van 9,33 miljard markka tot 10,24 miljard markka (3,17 miljard gulden).

Enso schrijft de sterke verbetering van de resultaten toe aan een groei van het afzetvolume, een stijging van de exportinkomsten als gevolg van de waardevermindering van de Finse markka, een daling van de houtprijzen en een verbetering van de produktiviteit, onder meer door kostenbesparingen. Het concern tekent daar wel bij aan dat de groei bij veel produkten werd geremd door overaanbod.

Berghuizer Papierfabriek maakte eind januari bekend dat de winst vorig jaar is gedaald van 24,9 miljoen tot 5,7 miljoen gulden. De winst voor belastingen ging omlaag van 37,8 miljoen naar 9,4 miljoen gulden terwijl de omzet terugliep van 234 miljoen tot 215 miljoen gulden.