Elizabeth aanvaardt na halve dag de excuses van The Sun

LONDEN,16 FEBR. Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië en Engelands populairste schandaalblad, The Sun, hebben vrede gesloten. Hare Majesteit ziet af van een verdere vervolging voor de rechtbank, nu The Sun gisteren voorpaginabreed zijn excuses heeft gemaakt voor gegeven aanstoot bij het voortijdig publiceren van de kerstboodschap van de koningin. Het compromis betekent dat de Britten niet langer het schouwspel wacht van Hare Majesteits advocaat, die voor een jury klaagt over een inbreuk op het auteursrecht van de koningin op haar eigen toespraak.

Maar het veel smeuïger treffen van de Britse premier persoonlijk met de redacties van twee tijdschriften over een vermeende verhouding van premier Major met een kokkin, is nog niet afgeblazen. Het blad The New Statesman heeft, meer nog dan The Sun, welgemeende excuses aangeboden teneinde een rechtszaak te voorkomen. Maar Major houdt tot nu toe de poot stijf en geeft, evenmin als de kokkin, Claire Latimer, enig teken van verzoening.

Wat The Sun betreft: het blad betaalt als boetedoening aan twee liefdadige instellingen 100.000 pond elk en compenseert ook de juridische kosten die de koningin heeft moeten maken. De krant, onderdeel van het News International-imperium van de mediamagnaat Rupert Murdoch, is gewend aan het financieel bloeden voor gemaakte vergissingen ten aanzien van het koningshuis. Koningin Elizabeth heeft al twee keer en prins Philip al één keer met succes juridische actie gevoerd tegen het blad: eenmaal (de koningin) ter voorkoming van verdere publikatie van de memoires van een voormalige bediende van Buckingham Palace, éénmaal (prins Philip) over de publikatie van een persoonlijke brief en éénmaal over het afdrukken van een gestolen familiefoto, die de koningin voor haar persoonlijke kerstkaart had willen gebruiken. Die escapades heeft The Sun in de afgelopen tien jaar met ten minste 150.000 pond schadevergoeding moeten bekopen.

De afloop van deze meest recente schermutseling is curieus, omdat zij blijk geeft van een gewijzigde opstelling bij The Sun in opdracht van Rupert Murdoch zelf. Aanvankelijk had de hoofdredacteur van het blad, Kelvin MacKenzie, de dreiging van een proces het hoofd geboden in een vlammend hoofdartikel.

“The Sun zal zich, dat mag duidelijk zijn, teweerstellen tegen de aanklacht. Wij gaan ervan uit dat we al genoeg belasting betalen om Hare Majesteit de status te laten voeren waaraan ze gewend is geraakt”, schreef MacKenzie eerder deze maand.

Maar Rupert Murdoch, zo moet worden aangenomen, vond die uitdagende houding niet langer gepast, nu én vorige week in een opiniepeiling bleek dat de overgrote meerderheid van de Britten de koningin nog steeds respecteert én de koningin eind vorige week liet aankondigen dat ze net als elke burger belasting gaat betalen over haar privé inkomen. En zo verscheen er gisteren die open brief voorop The Sun, niet ondertekend door MacKenzie, maar door “All at The Sun”, waarin het blad terugkrabbelde - maar net niet helemaal.

“Dear Ma'am, Vorige week leverde u het bewijs dat u begrijpt wat er in gewone mensen omgaat, toen u instemde met het betalen van inkomstenbelasting. Geen kleinigheid. U hebt gereageerd op de publieke opinie en dat juichen wij in u toe. Daarom maakt The Sun nu ook een gebaar. We aanvaarden dat we u, ook al was dat niet zo bedoeld, persoonlijk getroffen hebben door uw kerstboodschap twee dagen te vroeg te publiceren. We betreuren dat. We geloven niet dat wat we gedaan hebben illegaal is. Nieuwsbladen verdienen die naam niet als ze niet elk feit publiceren dat ze kunnen ontdekken en waarvan het publiek het recht heeft op de hoogte gebracht te worden. Desondanks, we zien u als het hoofd van ons nationale gezin. En er waren heel wat mensen die het gevoel hadden dat zij door ons toedoen uw kerstcadeautje 48 uur te vroeg hadden moeten openmaken. Daarom zal The Sun 200.000 pond doneren aan prinses Anne's Save the Children Fund.” Het artikel had de kop: “Een aanbod van The Sun aan de Soeverein”. De Soeverein had twaalf uur nodig om de uitgestoken hand aan te nemen.

    • Hieke Jippes