Dasa: akkoord Fokker is slechts een formaliteit

DEN HAAG/BONN, 16 FEBR. De directie van Deutsche Aerospace (Dasa) is formeel akkoord gegaan met de overname van vliegtuigbouwer Fokker. Dit heeft het Duitse vliegtuigbouwconcern gisteren meegedeeld.

Nu heeft de raad van commissarissen van Dasa nog maximaal twintig dagen de tijd om te oordelen over het akkoord voordat er een definitief akkoord is bereikt. Deze periode was in overleg met economische zaken vastgesteld. De raad van commissarissen van Dasa bestaat uit leden van de directie van moederconcern Daimler-Benz. Het bestuur van Dasa zei geen bezwaren te verwachten van de commissarissen of van het karteltoezicht van de Europese Commissie.

Vanmorgen bestond in Den Haag nog onduidelijkheid over Dasa's beroep op Nederlandse overheidssteun bij eventuele saneringen bij Fokker. In het eindvoorstel dat Dasa vorige week deed, staat op de laatste bladzijde een onduidelijke passage waarin gerept wordt dat er nog overeenstemming moet worden bereikt over de financiële middelen waarmee de Nederlandse overheid toekomstige saneringen bij Fokker zou moeten ondersteunen.

Niet bekend

Het personeel van Daimler-dochter Dasa heeft gisteren enthousiast gereageerd op het fiat dat de directie gegeven heeft aan de koop van Fokker. Het concern wil nu snel het Italiaanse Alenia en de Franse vliegtuigbouwer Aérospatiale uitnodigen om tot de geplande nieuwe “Europese” Fokker-holding toe te treden. “Economisch en strategisch hebben we ons doel bereikt”, zei Dasa-chef Jürgen Schrempp in München.

Alois Schwarz, voorzitter van de ondernemingsraad, zag door de overneming van Fokker weliswaar voorshands geen nieuwe banen bij Dasa ontstaan. Hij is van mening dat er in Europa in strategisch opzicht geen enkel alternatief voor de overneming van Fokker door Dasa was. Op wat langere termijn rekent hij erop dat Dasa-fabrieken betrokken zullen raken bij de geplande ontwikkeling en produktie van een nieuw regionaal Fokker-toestel voor 130 passagiers, ook al is afgesproken dat Fokker daarbij de systeemleiding zal behouden.

Dasa bouwt, afgezien van de veel grotere Frans-Duitse Airbus (bij MBB), nu in de civiele sector via haar dochter Dornier kleine vliegtuigen, met een capaciteit van 19 (Do 228) en 30 plaatsen (Do 328). Fokker zoekt met zijn toestellen voor passagiersaantallen tussen 50 en 130 zijn kracht op een ander deel van de markt dan Dasa. Op de wereldmarkt is in feite alleen Boeing met zijn model 737 een grote concurrent in het segment van de “regioliners” van Fokker.