Britse regering wijzigt koers Maastricht-debat

LONDEN, 16 FEBR. De Britse regering is gisteren 180 graden van koers veranderd in haar opstelling tegenover de campagne in het Lagerhuis om alsnog akkoord te gaan met de zogeheten sociale paragraaf uit het Verdrag van Maastricht over een Europese Unie.

Maandenlang had de regering van John Major volgehouden dat een parlementaire meerderheid vóór het toevoegen van de zogeheten sociale paragraaf aan het Verdrag van Maastricht, dat verdrag om zeep zou brengen. Die verzekering zorgde voor een verbintenis van Tory-rebellen (tegen "Maastricht') met oprechte voorstanders van een zo breed mogelijk verdrag: de oppositiepartijen van Labour en Liberale Democraten. Een nederlaag in het parlement grijnsde de regering tegemoet.

Maar gisteren zwaaide minister Douglas Hurd van buitenlandse zaken in het Lagerhuis met nieuw juridisch advies: aanvaarding van de sociale paragraaf door het parlement zal niet verhinderen dat het Verdrag van Maastricht (minus de sociale paragraaf) door Groot-Brittannië getekend kan worden.

De draai van de regering betekent dat ze de Eurosceptici in eigen gelederen de wind uit de zeilen heeft genomen, maar de Conservatieve rebellen bezworen gisteravond dat ze met nog grotere vastberadenheid aan de val van "Maastricht' zullen blijven werken. Lord Tebbit, de voormalige Conservatieve partijvoorzitter en spreekbuis voor Margaret Thatcher, was vernietigend over de manoeuvre van de regering: “Deze regering denkt kennelijk, dat als je niet het juridische advies krijgt waar je op uit bent, dat het een kwestie is van een andere jurist in de arm nemen.”

De prijs die de regering-Major betaalt voor haar politiek opportunisme is vanmorgen in haar contouren zichtbaar in de commentaren in de Britse pers. Gebrek aan geloofwaardigheid, meest beschamende "U-bocht' ooit, opnieuw een demonstratie van gebrek aan richting zijn de termen waarin de visie op Major en zijn kabinet worden samengevat. Formeel wordt de regering ook nog op de vingers getikt voor de grootste doodzonde in de Britse politiek: misleiding van het parlement.

Maar minister Hurd had ook voor dat laatste falen de typisch Britse oplossing dat hij bleef onderstrepen hoe het de regering diep spijt dat ze zolang is afgegaan op het verkeerde juridische advies. Labourleider John Smith zei dat de opstelling van de regering “niet vol te houden is, verbijsterend is en een zeer ernstige aantasting van de parlementaire democratie inhoudt”.

Labour beziet nu of het een nieuw amendement over de sociale paragraaf kan verzinnen, dat de Tory-sceptici opnieuw in haar kamp zou lokken, maar toch Labour als pro-Europese partij zou blijven afschilderen.