Banken twijfelen aan bijdrage voor afgeslankt DAF

ROTTERDAM, 16 FEBR. Het overleg over het voortbestaan van DAF in sterk afgeslankte vorm is in een zeer kritieke fase beland. De kans dat de bewindvoerders er in slagen voldoende financiering voor hun dit weekeinde gepresenteerde plannen te vinden wordt in bankkringen zeer somber ingeschat.

Het slagen van het overlevingsplan voor DAF's truckactiviteiten staat of valt met de medewerking van de banken. ABN Amro als huisbankier zou naar verluidt wel bereid zijn zijn aandeel te leveren in het verstrekken van vermogen voor het nieuwe DAF. Maar vooral de twee andere betrokken Nederlandse banken, ING en Rabo, zouden grote twijfels hebben. Woordvoerders van ING en Rabobank weigeren elk commentaar over de zaak en verwijzen naar ABN Amro als consortiumleider. ABN Amro geeft op dit moment evenmin commentaar “om het lopende proces niet te verstroren”, aldus een woordvoerder. DAF's huisbankier zou volgens goed ingelichte bronnen in principe bereid zijn tot een bijdrage om het nieuwe DAF van de grond te tillen - al was het alleen al vanwege de grote uitstaande vorderingen op DAF - maar lijkt haar medewerking afhankelijk te stellen van het meedoen van haar collegabankiers.

Geen van de betrokkenen bij DAF wil momenteel mededelingen doen over de stand van zaken. Een gesprek dat de bewindvoerders Meeter en Deterink vanavond zouden hebben met de vakbonden is verschoven naar donderdag. Vandaag en morgen vindt op alle fronten intensief overleg plaats over het reddingsplan. Minister Andriessen (economische zaken) praat vandaag nog met de Vlaamse premier Van den Brande. De Vlaamse regering overlegt morgen over haar bijdrage aan de financiering van DAF. Daarna onderhandelen de DAF-bewindvoerders met de banken over het ondernemingsplan.

De bewindvoerders willen doorgaan met de kernactviteiten van DAF in Nederland en België, dat wil zeggen met de produktie en verkoop van middelzware en zware vrachtwagens. Dat plan leidt tot “ten minste een halvering” van het personeelsbestand. In Eindhoven werken momenteel 5.000 mensen en in België 1.500. De Britse DAF-activiteiten spelen in het plan nauwelijks een rol. Het boedelkrediet verschaft de bewindvoerders nog financiële ruimte tot uiterlijk 26 februari.

Minister De Vries (sociale zaken) heeft nog geen nee gezegd tegen financiële bijdragen van de overheid om de sociale gevolgen van het DAF-drama op te vangen.