Amsterdamse havenwerkers bang voor ontslag

Bijna het voltallige personeel van het failliete havenbedrijf De Rietlanden heeft vandaag collectief "open' gesolliciteerd bij de werkgeversvereniging SVN. De werknemers willen dat het Masterplan wordt nageleefd, waarin is vastgelegd dat bij verminderde werkgelegenheid geen ontslagen mogen vallen.