VN: hardere aanpak drugs in Nederland

ROTTERDAM, 15 FEBR. De Verenigde Naties willen dat de Nederlandse regering snel maatregelen neemt om te voorkomen dat ons land binnen een paar jaar de belangrijkste regionale producent van cannabis wordt.

Deze conclusie trekt de International Narcotics Control Board (INCB) van de Verenigde Naties in een vanmiddag gepresenteerd jaarverslag. Deze raad is ongebruikelijk kritisch over het Nederlandse drugbeleid. Een delegatie van de INCB, het administratieve VN-orgaan in Wenen dat toeziet op de naleving van de internationale drugverdragen, heeft in oktober vorig jaar in Nederland het drugbeleid onderzocht.

In het verslag van het bezoek stelt de de raad vast dat het gaat om “een snelle verspreiding van de produktie van cannabis in Nederland die zorgen baart”. Het VN-orgaan haalt aan dat in 1991 alleen al 54 plantages van hasj, waaronder 37 kassen, door de politie werden opgespoord. In totaal werden 68.000 cannabis-planten vernietigd.

Een stafmedewerker van de INCB en lid van de commissie die Nederland bezocht, zegt dat de traditionele Europese kritiek op bijvoorbeeld Marokko, dat te laks zou zijn bij het bestrijden van de uitvoer van marihuana, door het Nederlandse beleid in een merkwaardig daglicht komt te staan. “De nederwiet-produktie wordt zo omvangrijk en is zo goed van kwaliteit dat het Nederlandse produkt de handel uit Libanon en Marokko mogelijk zal vervangen.”

De raad constateert dat het aantal koffieshops waar straffeloos tot 30 gram cannabis mag worden verkocht, de laatste jaren van duizend naar tweeduizend is gestegen. “En er is bewijs dat deze centra steeds meer worden gebruikt door handelaren die ook andere drugs verkopen.” Volgens de stafmedewerker blijkt meer en meer dat het Nederlandse beleid om gebruik van en handel in soft drugs goeddeels ongemoeid te laten “wel uit goede bedoelingen voortkomt maar in de praktijk niet werkt”.

Volgens de zegsman wordt er in gesprekken bij de Nederlandse regering op aangedrongen strenger op te treden tegen handel in drugs, zoals de ook door Nederland geratificeerde VN-verdragen tegen handel in drugs en psychotrope stoffen voorschrijven. “Maar we hebben niet de bevoegdheid sancties op te leggen, dus we volstaan met morele druk.”

    • Marcel Haenen