Van Heemskerck: geen verwijten

DEN HAAG, 15 FEBR. Het Tweede-Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot meent dat haar “persoonlijk geen serieuze verwijten gemaakt kunnen worden” voor de ongeoorloofde bemoeienis van Veronica bij de oprichting van RTL-Véronique.

In een verklaring schrijft zij dat ze niet aanwezig was op de vergadering van het algemeen bestuur waarin besloten werd tot een bankgarantie van 2,5 miljoen aan het televisiestation in oprichting. Alle verdergaande betrokkenheid van bestuursleden bij RTL-Véronique is "à titre personnel' gebeurd, schrijft van Heemskerck.