Snoepjes met vitamine C mogen in handel blijven

ROTTERDAM, 15 FEBR. De vitamine C-snoepjes van Vicks mogen in de handel blijven. Dit heeft het Haagse gerechtshof bepaald in het hoger beroep dat de fabrikant Richardson Vicks, een onderdeel van Procter & Gamble, had aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Deze had bepaald dat het snoepje uit de handel moest worden genomen omdat het een gewoon snoepje was waaraan volgens de warenwet geen vitamines zouden mogen worden toegevoegd.

Het Gerechtshof meent dat deze bepaling in strijd is met het Europese recht omdat zij belemmerend werkt op het vrije goederenverkeer binnen Europa. De omstreden snoepjes, die volgens de Keuringsdienst van Waren wel als vitaminepreparaten zouden mogen worden verkocht als ze dan ook maar als farmaceutisch produkt en niet als etenswaar worden aangeboden, worden in Duitsland gepoduceerd en zijn daar gewoon als zoetwaar verkrijgbaar.

Bij zijn uitspraak heeft het Gerechtshof rekening gehouden met de plannen van staatssecretaris Simons. Deze is bezig de regeling voor laaggedoseerde vitaminepreparaten zo te veranderen dat pastilles, zoals de Vitamine C-snoepjes van Vicks, vrijer en zonder voorafgaande toestemming kunnen worden verhandeld. Simons had de rechtbank indertijd laten weten dat Richardson Vicks de snoepjes niet zonder zijn toestemming op de markt mocht brengen. Volgens het Gerechtshof is de staatssecretaris sinds de uitspraak van de rechtbank tot een "essentieel gewijzigd' inzicht gekomen.